1 april 2023 – allvar och skämt i gamman

Gillet höll årsmöte och vårfest lördag 1 april på Oscarshemmet.

Det öppnade för aprilskämt naturligtvis, men vi höll oss på ett seriöst plan under det inledande föreningsmötet som leddes av mötesordföranden Mauritz Wallin. Protokollet fördes rutinerat av Rigmor Rosenqvist. När det har granskats och vederbörligen signerats sänds det till samtliga medlemmar och läggs ut på hemsidan. I detta sammanhang nämner vi bara att avgående förtroendevalda avtackades: Kenth Svensson och Leif Danielson i styrelsen, Berit Olofsson och Ann-Marie Jemdahl i valberedningen, revisorerna Jan Enger och Bertil Nilsson. Dessa trotjänare avtackades av tillträdande ordföranden Sven Kajsten.

Efter årsmötet vidtog vårfesten. Utomhus var det klen vårstämning men i vår fest desto mer. Buffén från Helenas Catering smakade vår och dukningen signerad Ellionor Moberg och Eva Halling förstärkte känslan. Dryckerna, omsorgsfullt valda av vår konnässör Leif Danielson, gjorde avgörande insatser för feststämningen. Musikunderhållningen, exekverad av mor Helena Olsson och dotter Sara Larsson från Ånimskog, uppskattades hör- och synbart av de drygt trettio festdeltagarna.

Det märktes under kvällen att vi är ett “gille” i bemärkelsen “brödraskap (under medeltiden), hvars medlemmar sammankommo till gemensamma andaktsöfningar, nöjen och dryckeslag”. I vårt fall stämmer “nöjen” bäst. Om vi ska sammanfatta Gillets mission i ett ord så måste det bli “träffas”. Årets vårfest var inget undantag: Vi som deltog visade tydligt att vi uppskattade att träffas. Och vi kände att vi vill träffa än fler Dalslänningar och Dalslandsvänner i våra fortsatta aktiviteter.