Studiebesök på Riksteatern i Hallunda den 28 januari 2014

Årets första aktivitet var ett besök på Riksteatern i Hallunda.
Under guidad ledning fick vi ta del av Riksteaterns lokaler, verkstäder och landsomfattande verksamhet, som gav oss en givande och intressant inblick i Riksteaterns arbete. Efter guidning fick vi följa repetitionen av två kommande teater­föreställningar. Efter besöket intogs lunch i Riksteaterns restaurang.