Studiebesök på Odd-Fellowhuset

Gillets första höstträff år 2012 ägde rum på Odd Fellow-huset som ligger nära Jakobs kyrka mitt i Stockholm. Vi var 27 personer som fick en intressant och spännande historisk tillbakablick av tillkomsten av den byggnad som idag är Odd Fellow-huset.
Vår guide var Gunnar Laninge som är vd och fastighetschef för Huset. Gunnar Laninge berättade att han själv har rötter i Dalsland då hans farfar kom från södra delen av landskapet.

Husets historia går tillbaka till första delen av 1600-talet och har varit i ett flertal adelssläkters ägor. I slutet av 1800-talet förvärvade grosshandlaren och tobaksfabrikören Johan Backström fastigheten. Johan Bäckström som var medlem i Odd Fellow sålde 1922 huset till Odd Fellow som lät bygga om fastigheten utifrån Ordens behov.
Vi fick här en vandring genom vackra salonger och ordenssalar och avslutade det givande besöket med en god lunch i Lilla matsalen.

Med vår guide Gunnar Laninge i Lilla ordenssalen
Foajen med Rådspresidenter