Nationaldagen 2018

Dalslands Gille deltog i paraden till Skansen på
Nationaldagen och firandet där.

Hans Forslund, Kenth Svensson och Sven Kajsten
På väg mot Skansen

Nationaldagen 2017

Nationaldagen firades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen och sedan i högtidligheterna på Solliden med både Dalslandsflaggan och den Svenska Flagga. Ett antal av Gillets medlemmar deltog i paraden.

Nationaldagen 2016

Nationaldagen friades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen, dels i högtidligheterna på Solliden och med både Dalslandsflaggan och den Svenska flaggan. Ett antal av Gillets medlemmar deltog.

Nationaldagsfirande på Skansen

Nationaldagen firades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen, dels i högtidligheterna på Solliden med både Dalslandsflaggan och den Svenska flaggan.

Nationaldagen den 6 juni 2014

Nationaldagen firades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen och sedan i högtidligheterna på Solliden och med både Dalslandsflaggan och den Svenska flaggan. Ett antal av Gillets medlemmar deltog i paraden och festligheterna. Efter festligheterna intogs kaffe på café Solliden.

Nationaldagen den 6 juni 2013

Nationaldagen firades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen och sedan i högtidligheterna på Solliden och med både Dalslandsflaggan och den Svenska flaggan. Efter festligheterna intogs kaffe etc i cafè Solliden.

Sveriges Nationaldag på Skansen den 6 juni

Gillet medverkar vid firandet av Sveriges Nationaldag på Skansen.

Starttid för avmarschen från Kungsträdgården och firandet på Skansen, se dagspressen. Efteråt kaffe/te etc på Café Ekorren.