Sveriges Nationaldag på Skansen den 6 juni

Gillet medverkar vid firandet av Sveriges Nationaldag på Skansen.

Starttid för avmarschen från Kungsträdgården och firandet på Skansen, se dagspressen. Efteråt kaffe/te etc på Café Ekorren.