Tobaks- och tändsticksmuseet den 18 september 2013

Efter sommaruppehållet startade Gillet med ett studiebesök på Tobaks- och tändstickmuseet, mera känt som ”Gubbhyllan” på Skansen. Detta är ett industri- och kulturhistoriskt museum med omfattande samlingar av den svenska tobakens och tändstickans historia. Museet grundades 1938, men kom till Gubbhyllan först 1965. Gubbhyllan byggdes 1816 år och är ett kulturarv.
Ett spännande och givande besök om en del av vår svenska historia.
Efter besöket intogs lunch på restaurang Gubbhyllan.