Litteratur

Litteratur om Dal

 • Dalslandshistorier: Till Dalslands gilles trettioårsjubileum, Hjalmar Larsén, 1946
 • Dalslands gille i Stockholm 90 år 1916-2006. ISBN 91-631-8191-6
 • Brålandaboken, del I och del II. En bok om Brålanda, Gestad och Sundals-Ryr, Bertil Johansson, 1984
 • Beskrifning öfver Grefskapet Dal, Anders Lignell, 1917
 • Sundals Ryr. En socken på Dal, Sundals Ryr Byalag, 2005
 • Anders på Mossen. En berättelse om en av Sveriges sista torpare. Bo Dahlner.
  ISBN 978-91-743-7666-1
 • Människor jag mött, Gunnel Zackariasson, ISBN 978-91-637-0729-2
 • Bland patroner, smeder, torpare och bönder, bilder och berättelser från Töftedals socken i Dalsland, Edith Eriksson, Gunnel Zackariasson, ISBN 978-91-633-6783-0
 • Dalsländsk dialektordbok, Charlotta Wadenbrant.
  ISBN 978-91-746-5649-7
 • När Åmål ville bli modernt – En liten stadshistoria, Andreas Dagström, 2022