Sundals-Ryr

Sundals-Ryrs socken ligger i Dalsland, nordväst om Vänersborg, och väster om Brålanda samhälle. Socknen är i öster en slättbygd på Dalboslätten och i väster en kuperad skogsbygd på Kroppefjäll med höjder som når mer än 200 meter över havet. Socknens areal är 93 kvadratkilometer. På 1870-talet var invånareantalet i socknen över 2000 personer, men på grund av stor emigration till USA i slutet av 1800-talet, och en allmän avflyttning från lansbygden är innevånarantalet nu på 2000-talet omkring 600 personer.  Från gården Granan uppe på Kroppefjäll har man en fin utsikt över socknen.

Sundals-Ryrs församling är en församling i Södra Dals kontrakt i Karlstads stift. Församlingen ligger i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län (Dalsland) och ingår i Brålanda pastorat. Församlingen var till 1962 annexförsamling i Frändefors pastoratet tillsammans med Brålanda. Från 1962 annexförsamling i Brålanda pastoratet tillsammans med Gestad.

Sundal-Ryrs gamla kyrka

Sundals Ryr har två kyrkor, en som är mycket gammal, troligen är vissa delar byggda  på 1200-talet. Den ligger vid hemmanet Ryr, på en plats där vägar från församlingens olika delar strålar samman. De metertjocka väggarna är murade av natursten. Skiffertaket är från 1800-talet. Takmålningarna utfördes 1748 av Hans-Georg Schuffner. Den femsidiga predikstolen kommer från 1600-talet. De omålade bänkarna sattes dit år 1824. Orgeln i koret byggdes av Peter Strand från Stockholm 1795. Den togs i bruk på nytt 1974. Denna kyrka användes vid midsommar och några andra tillfällen under sommaren.
Sundals-Ryr var en tidigare egen kommun i dåvarande Älvsborgs län. Den bildades vid 1862 års kommunalreform. Vid kommunreformen 1952 gick Sundal-Ryrs kommun upp i Brålanda landskommun. Sedan 1974 ingår Sundals-Ryr i Vänersborgs kommun.

De indelta soldaterna från Sundals-Ryr tillhörde Västgöta-Dals regemente, Valbo kompani. I socken ligger officersbostaden Björserud. Före reformationen tillhörde gården kyrkan.

Kyrkan blev skadad domsöndagen den 23 oktober 1904 på grund av en kraftig jordbävning. Så här har händelsen beskrivits:
Högmässan hade samlat mycket folk. Predikan började som vanligt, men strax före halv tolv började något fasansfullt hända. Plötsligt började kyrkan att skaka, takkronorna gungade, fönstren skakade och från klockstapeln utanför kyrkan började kyrkklockan ringa allt hårdare och hårdare.  Det var som en domedagsklämtning! Prästen slutade predika och såg sig förskräckt omkring. Så bröt paniken ut. Folk rusade upp från bänkarna och de trängdes, knuffades och trampade ner varandra. Prästen försökte förgäves mana till lugn och besinning, men alla ville snabbast möjligt komma ut från kyrkan genom de två dörrarna. Kvinnor svimmade och barn grät. Kyrkobesökarnas skrik blandades med klirr från fönsterglas och man såg hur stenar skakades loss från väggarna. Det var som om helvetet brutit loss i kyrkan. Värst var det för dem som satt på läktaren. Där hade fönstret krossats och en yngling passade på att hoppa ut genom fönstret. En annan man skulle också hoppa ut genom fönstret, men han klämdes fast under stenarna när väggen rasade och han blev hängande i fönstret 
(Ur Anders på Mossen)

Kyrkan blev obrukbar men är nu återuppbyggd och det är en vacker kyrka invändigt. Hit kommer varje år många turister!

Sundal-Ryrs nya kyrka

Sundals-Ryrs nya kyrka stod klar 1906. Den är betydligt större än den gamla kyrkan.