Föreningen

 

Kontakt
Postadress Dalslands Gille i Stockholm
c/o Sven Kajsten
Turbingränd 11
176 75 Järfälla
E-post styrelsen@dalslandsgille.se
Webb webmaster@dalslandsgille.se
Facebook facebook.com/dalslandsgille
Föreningen bildades 1916
Årsmötesprotokoll
Föreningens stadgar: 
Styrelse 2024
Sven Kajsten ordförande 0702-03 13 17
Per Wester vice ordförande 070-453 45 65
Rigmor Rosenqvist sekreterare/kassaförvaltare
Sven-Harry Hilding klubbmästare
Ellinor Moberg klubbmästare
Eva Halling medlemsansvarig 0704-47 61 79
Hans Forslund ledamot, info och PR 070-773 77 33
Revisorer
Mauritz Wallin revisor
Ingegerd Fridh revisor
Leif Gyllenhoff revisorssuppleant
Valberedning
Eva Halling sammankallande
Kerstin Sandling ledamot
Kenth Svensson ledamot