STILFULL HISTORIA

fick vi ta del av under besöket på Slottet på Alla Hjärtans Dag 14 februari. Vi blev efter ett par sena återbud 22 medlemmar och medbjudna Dalslandsvänner som fick ett par timmar laddade med intryck. Det första var väntat: En rigorös säkerhetskontroll i entrén som alla förstod vikten av. De senare intrycken var av andra slag.
Vi togs emot av Förste Hovmarskalk Göran Lithell som berättade om hovets organisation och arbetssätt interfolierat med en presentation av sig själv, sin uppväxt i Fröskog och Åmål, sin utbildning och karriär inom UD och sitt nuvarande arbete. Det publika och det privata blev en helhetsbild som vi uppskattade att få och som gav upphov till många frågor. Göran var mycket tydlig med sin uppskattning av Dalsland som sin uppväxtmiljö och numera sitt Tusculum (även om det senare återfinns strax utanför landskapsgränsen vid
Ömmeln).
Efter stunden med Göran anslöt slottsguiden Per som fortsatte i den öppna och informativa anda som inlett besöket. Han gav oss en timmes rundvandring i representationsutrymmen inklusive Rikssalen och i slottets gästvåning. Övriga utrymmen var öppna för enskilda besök efter guidningen. Utöver att berätta om lokaler och föremål gav Per oss anekdoter och inblickar i dagens och forna dagars hovliv som gav anledning till både skratt och eftertanke. Vi uppskattade hans kunskap och hans fina berättarton.
Gillet tackar Göran Lithell och övriga medarbetare för ett generöst och hjärtligt mottagande i samklang med temat för dagen ifråga.