Gillets programverksamhet och Coronapandemin

Vårprogrammet blev tyvärr rumphugget av Coronaviruset. För höstprogrammet gäller att vi avvaktar med datum för höstfesten i oktober och vinprovningen i november tills vi får ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten om fortsatta restriktioner eller lättnader. Studiebesöket hos Claes Moser i Villa Akleja i Vaxholm ligger fast på utsatt datum 20 september men är naturligtvis beroende av FHMs rekommendationer. Vi återkommer med förtydliganden så snart de föreligger.