Nationaldagsfirandet 2022

GILLET I FINT SÄLLSKAP PÅ SKANSEN

Gillets sista publika aktivitet under våren 2022 blev vår traditionsenliga medverkan i nationaldagsfirandet. Vi startade i den orkesterledda processionen från Kungsträdgården med fem personer, Gillet-skylten och Dalslandsfanan. Precis efter starten anslöt en sjätte dalslänning, minimalt försenad. Stora åskådarskaror visade oss hör- och synbar uppskattning där vi gick mellan en grupp officerare och ett gäng poliser, båda med några pensionsår på nacken. Strax efter Djurgårdsbron anslöt ytterligare fem dalslandsvänner och den svenska fanan. Polisveteranerna bakom oss kände igen en av våra nytillkomna och välkomnade honom att gå även i deras grupp. God stämning i ledet, alltså.

Väl framme vid Solliden delades vi raskt i två kategorier, fan- och skyltbärare resp. övriga. Vi som hänvisades till platsen för fanborgen hade framför oss två timmar av stillastående, emellanåt avbrutet av flaggexercis, inte med den bästa vinkeln mot scenen. Övriga tilldelades bra sittplatser med god sikt mot händelserna och bra högtalarljud. (Detta nämnt som ett tips till alla som vill delta nästa år.)

Programmet behöver knappast refereras. Läsare av dessa rader torde ha sett det i TV.

Det kändes bra att exponera Gillet i det kluster av offentlighet och civilsamhälle som deltar i firandet. När kungafamiljen, talmannen, ÖB, alla partiledare utom en, ett antal regeringsmedlemmar, landshövdingar och andra högdjur samlas på en liten solbelyst yta känns det som ett koncentrat av nationen som man bara kan förhålla sig positivt till. Kom gärna med nästa år.

/

Drottningholmsteatern 17 maj

Vackert men kyligt väder mötte oss utanför Drottningholmsteatern 17 maj. Desto varmare var mottagandet och bemötandet inomhus. En kunnig guide -hon heter lämpligt nog Estelle – gav oss inblickar i och exempel på gustaviansk tid, stil och hovliv parallellt med redogörelsen för teaterns tillkomst och verksamhet. Kunniga deltagare ställde intressanta frågor och aktiviteten kom att bli en seminarieövning i sjuttonhundratalshistoria från monarkens perspektiv. Några hade tagit tillfället i akt att se familjeföreställningen av Skönheten och Odjuret före vår rundvandring. Några slog följe till Karamellan för fika och eftersnack. Allt som allt ett minnesvärt studiebesök för sammanlagt tolv deltagare, varav fem var inbjudna vänner. Fortsätt gärna att bjuda med kompisar på våra aktiviteter. De tillför trevnad och vidgar kretsen.