Studiebesök på Sjöhistoriska Museet i Stockholm den 28 maj 2015

Under ca en timmes guidning fick vi en visning under temat ”Husets guldkorn”, modeller och glimtar ur den svenska sjöfartens historia, samt att efter guidningen på egen hand se utställningen ”Sex and the Sea” om sjömäns sexualitet som bygger på en rad intervjuer med sjöman. En resa över haven genom fantasier och myter etc. Efteråt intogs gemensamt kaffe i Bistro Östberg.