Nationaldagen 2018

Dalslands Gille deltog i paraden till Skansen på
Nationaldagen och firandet där.

Hans Forslund, Kenth Svensson och Sven Kajsten
På väg mot Skansen