INGEN DALSLANDSTJUR PÅ SKANSEN

Vår Dalslandstjur kommer inte att återfinnas i fanborgen när nationaldagen firas på Skansen i år. Efter snabb rundfråga till ett urval medlemmar bedömdes att vi blir för få deltagare. Vi har två fanor och behöver ett par avbytare för båda under processionen från Kungsträdgården till Skansen och inte minst under programmet vid Solliden då fanborgen står uppställd hela programtiden.

Sven Kajsten har meddelat arrangören att vi avstår från att deltaga i år, men att vi önskar kvarstå på inbjudningslistan inför nästa år.

Förra året nåddes vi inte av arrangörens inbjudan, som alla säkert minns. I år uteblir vi av annat skäl. Låt oss hoppas att vi kan återuppta den fina traditionen nästa år. Fanborgen är fattigare utan tjuren.