Frukostmöte

Den 21/1 var Dalslands Gille inbjudna till frukostmöte och föredrag på Hasselbacken under ledning av moderator Anders Abenius. Gillet representerades av Kerstin Sandling och Sven Kajsten.
Först inledde Amelia Adamo med ett föredrag om sin kärlek till Dalsland. Övriga föredragshållare var:

  • Linda Bjerke, doktor i nationalekonomi
  • Magnus Olsson, vd Dalslands Sparbank
  • Günther Mårder, vd Företagarna
  • Anders Källström, vd och koncernchef LRF

Därefter  berättade företagare från Dalsland om fördelar, möjligheter och utmaningar.

Efter en liten debatt avslutades en intressant och trevlig förmiddag.

Nationaldagen 2018

Dalslands Gille deltog i paraden till Skansen på
Nationaldagen och firandet där.

Hans Forslund, Kenth Svensson och Sven Kajsten
På väg mot Skansen

Nationaldagen 2017

Nationaldagen firades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen och sedan i högtidligheterna på Solliden med både Dalslandsflaggan och den Svenska Flagga. Ett antal av Gillets medlemmar deltog i paraden.

Nationaldagen 2016

Nationaldagen friades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen, dels i högtidligheterna på Solliden och med både Dalslandsflaggan och den Svenska flaggan. Ett antal av Gillets medlemmar deltog.

Nationaldagsfirande på Skansen

Nationaldagen firades traditionsenligt på Skansen. Gillet deltog dels i paraden från Kungsträdgården till Skansen, dels i högtidligheterna på Solliden med både Dalslandsflaggan och den Svenska flaggan.

Sveriges Nationaldag på Skansen den 6 juni

Gillet medverkar vid firandet av Sveriges Nationaldag på Skansen.

Starttid för avmarschen från Kungsträdgården och firandet på Skansen, se dagspressen. Efteråt kaffe/te etc på Café Ekorren.