Avtackning av Mauritz Wallin

Den 16 april avtackades Mauritz Wallin med en gåva i sitt hem för sitt mycket förtjänstfulla styrelsearbete för Dalslands Gille i Stockholm av ordförande Kenth Svensson och vice ordföranden Sven Kajsten.