Måleriyrkets Museum den 10 september 2014

Efter sommaruppehållet startade Gillet med ett studiebesök på Måleriyrkets Museum, som är beläget på Brännkyrkogatan 71 i Stockholm. Ett mycket unikt och ”färgrikt” museum. Under guidad ledning fick vi ta del av ett industri- och kultur­historiskt museum med omfattande samlingar av måleribranschens historia. Måleriyrkets Museum startade är 1970 av Målarmästarnas Riksförening och Svenska Målarsällskapet. Målerimuseet är ett unikt och kulturhistoriskt minnesmärke över svensk och nu levande yrkeshistoria.
Ett mycket spännande och givande besök om en del av vår svenska historia.
Efter besöket intogs kaffe på ett närliggande café.