Studiebesök på Riddarhuset den 29 maj 2013

Vårens sista besök ägde rum på Riddarhuset, som uppfördes mellan åren 1641 och 1674 och som är skapad i holländsk klassicism. Riddarskapet och adeln samlades i sitt nya palats första gången 1668. Ett mycket givande och intressant besök, en del av vår svenska historia. Den sista som adlades i Sverige var upptäcksresanden Sven Hedin och det var år 1902 och det skedde av kung Oscar II. Konungen miste all rätt att adla genom 1974 års regeringsform.

Efter besöket intogs kaffe etc på Schweizerkonditoriet i Gamla Stan.

Årsmöte och Vårfest den 22 mars 2013

Årsmötet hölls i Druidborgens lokaler, Bondegatan på Söder. 45 deltagare.

I samband med årsmötet avtackades avgående ledamoten Mauritz Wallin, som avgår efter flera år

i styrelsen. Ett varmt tack till Mauritz för hans fina arbete och blommor överlämnades.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar var det dags för Vårfesten, som startade med drink och mingel. Därefter intogs en delikat supè och många nostalgiska samtal fördes. Sång och musik. Underhållningen och dansen under kvällen stod Åmålssönerna Göte Wilhelmsson (piano) och Hans Forslund (trummor) och förstärkta med en basist.

Givetvis förekom lotteri, auktion och unison sång med bl a Gillevisan och Dalslandssången.

En mycket (som alltid) lyckad och uppskattad afton i dalslänningarnas sällskap.

Studiebesök på Medeltidsmuseet den 23 januari 2013

Årets första aktivitet var ett besök på Medeltidsmuseet (under Riksdagshuset).

Under guidad ledning besåg vi detta unika museum och fick stor och intressant kunskap om Stockholms medeltidshistoria. Efter besöket intogs kaffe etc på Schweizerkonditoriet i Gamla Stan.

Studiebesök på Odd-Fellowhuset

Gillets första höstträff år 2012 ägde rum på Odd Fellow-huset som ligger nära Jakobs kyrka mitt i Stockholm. Vi var 27 personer som fick en intressant och spännande historisk tillbakablick av tillkomsten av den byggnad som idag är Odd Fellow-huset.
Vår guide var Gunnar Laninge som är vd och fastighetschef för Huset. Gunnar Laninge berättade att han själv har rötter i Dalsland då hans farfar kom från södra delen av landskapet.

Husets historia går tillbaka till första delen av 1600-talet och har varit i ett flertal adelssläkters ägor. I slutet av 1800-talet förvärvade grosshandlaren och tobaksfabrikören Johan Backström fastigheten. Johan Bäckström som var medlem i Odd Fellow sålde 1922 huset till Odd Fellow som lät bygga om fastigheten utifrån Ordens behov.
Vi fick här en vandring genom vackra salonger och ordenssalar och avslutade det givande besöket med en god lunch i Lilla matsalen.

Med vår guide Gunnar Laninge i Lilla ordenssalen
Foajen med Rådspresidenter